Het kwaad zit in de ander en doet aan reiki

Beeld: flickr/♣ ℓ u m i è r e ♣

De tegenstellingen tussen verschillende religies blijven fascinerend. De één is vast overtuigd van de werking en heilzaamheid van een offer aan Moeder Aarde, de ander verfoeit deze praktijken en is er zeker van dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan om de zonden van de mensheid op zich te nemen. Het is een bekend gegeven dat cultuur, familie, en persoonlijke aanleg en ervaring vormend zijn voor de religieuze identiteit, en het is dus geen wonder dat er met alle verschillende achtergronden die mensen hebben, verschillende religieuze identiteiten bestaan. Toch blijft er iets mysterieus zitten aan de diepe overtuiging waarmee mensen volstrekt tegengestelde levensvisies kunnen aanhangen. Extra interessant is het als deze tegenstellingen samenkomen in één persoon.

Karin

Op zondag 5 februari zond de EO in Nederland Zingt op Zondag het verhaal uit van Karin Broeders. Zij vertelt over haar zoektocht die haar via boeddhisme, reiki en hekserij uiteindelijk leidde naar het evangelisch christendom. De boodschap volgens de presentator: er is meer in het leven, een wereld buiten deze wereld. Karin heeft de negatieve kant van de geestelijke wereld ervaren, hoewel ze deze dingen pas sinds kort als kwaad beschouwt. Ze mediteerde, deed Tibetaanse rituelen, sloot zich aan bij een heksencoven en beoefende magie, genas mensen met handopleggingen – ze zat er naar eigen zeggen ‘behoorlijk diep in’. Aura’s zien, reiki beoefenen, witte en zwarte magie – het zijn voor haar realiteiten waar ze zich goed bij voelde en die ze nu sinds haar bekering beschouwt als van de Satan. Het kwaad, wil ze maar zeggen, huist in dingen en mensen die het goed voorhebben met de wereld, maar die uit een slechte bron putten.

De zoektocht van Karin was niet alleen een zoektocht naar de juiste religie, naar de waarheid, maar ook (en misschien vooral?) een zoektocht naar acceptatie en erkenning en een ontsnapping aan het leed dat ze ervoer. Het warme bad van de kerstdienst kwam op het moment dat ze pillen klaar legde om een eind aan haar leven te maken. Het voelde als thuiskomen en ze beschrijft ‘een echt EO-blij gevoel’ dat ze ervoer na haar toenadering tot het evangelisch christendom. Ze doet rigoureus afstand van alles wat haar eerder de juiste wegen leek: ze smijt haar boeddhabeelden kapot en zet ze langs de weg. Met dezelfde intensiteit waarmee ze eerst naar Tibetaanse tempels in België toog, waarmee ze mensen probeerde te genezen met haar reikipraktijk, en waarmee ze naar een school voor occultisme in Amsterdam ging (deze?), geeft ze zich nu over aan Jezus. Ze wijst het boeddhisme af en distantieert zich van haar eerdere gebruiken. Ze heeft wel een stilteruimte ingericht waar zij ’s ochtends en ’s avonds tot bezinning komt, maar voor haar heeft dat niets (meer) met boeddhisme te maken.

Bye bye, aura’s

Het meest interessant is misschien wel de verandering die ze ondergaat op het moment van de doop. Vlak ervoor staat ze nog onder invloed van het ‘occulte’, ze kan aura’s zien. Zodra ze wordt ondergedompeld en weer boven komt (en passant ziet ze Jezus in een groot licht, die vond dat het ondertussen hoog tijd was geworden dat ze tot hem kwam), zijn deze aura’s voor haar onzichtbaar geworden. Ze ervaart het alsof haar dwalingen van het verleden nu zijn losgelaten. Dus naast het bewust afstand nemen van haar eerdere overtuigingen door spullen kapot te maken en haar huis uit te zetten, is er ook een gevoel van bevrijding waar ze zelf geen controle over lijkt te hebben.

Voor Karin voelt haar huidige overtuiging goed. Haar nieuwe identiteit wordt alleen maar versterkt door het afzetten tegen de oude. Terugkijkend waren dat dwalingen op de weg naar haar ware roeping. Ze wordt hierin bevestigd door de heersende opvatting van de evangelischen: het afwijzen van wat zij occult noemen. Hierbij is de intentie van de ander niet belangrijk, maar de bron van de overtuigingen, krachten en rituelen. Hoe aardig en goedbedoelend moderne heksen, boeddhisten en andere aanhangers van het occulte ook zijn, onbewust verspreiden zij het kwaad. Deze opvatting is voor buitenstaanders soms moeilijk te begrijpen en verteren, want wij zijn gewend mensen te beoordelen op hun handelen en intentie; doorgaans wordt weinig aandacht geschonken aan een eventuele onderliggende kracht die dit aanstuurt. Voor deze christenen zijn die krachten juist van groot belang, ze verdelen de wereld in goed en kwaad en het is juist cruciaal om te begrijpen dat ook ‘goede’ mensen in hun ogen ‘kwade’ dingen kunnen doen.

Goed vs. kwaad

Goed versus kwaad is een aansprekend thema. Het is een fijn gevoel om onderdeel te zijn van iets groters, en met de worsteling die het leven soms kan zijn is het niet lastig voor te stellen dat er een strijd gaande is – een strijd tussen goed en kwaad. En wie gelooft nu niet dat hij/zij aan de goede kant staat? Vrijwel iedereen deelt de wereld op deze manier in, al klinkt het niet altijd zo simplistisch. De evangelischen erkennen dat goed en kwaad in één mens kunnen huizen.
Het onderscheid tussen goed en kwaad, reële krachten voor Karin, komen ook tot uitdrukking in het taalgebruik. Niet voor niets betitelt Karin het boeddhisme als occult, maar ziet ze de geopenbaarde waarheid van haar nieuwe religie, en de ervaring van contact met Christus en geloof in Satan en demonen, niet als occult.

Andersom gebruiken sommige stromingen de term ‘occult’ juist om zich af te zetten tegen het christendom. Zij presenteren zich als een alternatief voor het bevooroordeelde christendom, zien zich als de (oordeel)vrije variant. Het occulte betekent voor hen: het omarmen van de werkelijkheid, inclusief de spirituele wereld. Zij hebben vaak een holistische opvatting en zien het dualisme zoals Karin dat uitdrukt als een simplistische vervorming van de waarheid. Goed en kwaad zijn één, vinden zij; dag kan niet zonder nacht, licht niet zonder duisternis, geluk niet zonder lijden. De scheidslijn ligt bij hen niet tussen een absoluut, zelfstandig bestaand goed en kwaad, maar tussen zij die de natuur verloochenen door delen ervan te veroordelen, en zij die dat niet doen.

Anderen zien religie zelf als Het Kwaad, als een geheel van kwaadaardige fantasieën dat mensen verleidt tot bloedvergieten, extremisme en onverdraagzaamheid. Weer anderen zien in extremisme, religieus of niet, de ultieme bedreiging. We kunnen veilig stellen dat ieder mens op aarde een leven leidt dat door een ander wordt beschouwd als de belichaming van alles wat slecht en corrupt is. We hebben allemaal een Ander nodig om ons eraan te herinneren dat we bij de goeden horen.

Advertenties

Tags: , , , ,

10 responses to “Het kwaad zit in de ander en doet aan reiki”

 1. Melchior de Bruin says :

  Goed stuk, Marije! Ik denk dat je met de conclusies in de laatste alinea behoorlijk raak schiet.
  Ik kreeg een kleine flashback bij het lezen van de één na laatste zin. Het betreft hier namelijk een meneer die op regelmatige basis aan de deur kwam (studentenhuis met bèta-studenten) met wat folders en een érg ingewikkeld verhaal over een naderend einde der tijden. We hebben bij het laatste gesprek, conform de conclusie in de slotalinea van je blog, besloten dat in zijn optiek mijn leven inderdaad de belichaming is van alles wat slecht en corrupt is. Tenminste, ik denk dat dat de conclusie moet zijn geweest toen hij met iets te luide stem mijn vreselijke apocalyptische toekomst begon te voorspellen en zijn 9-jarige zoontje met haast wegsleurde van het gesprek over evolutie…

  • marijeverkerk says :

   Dankje!
   Die man moet heel wat apocalypsen voorspeld hebben in zijn deur-tot-deurmissie. Wel triest voor zijn zoontje, opgroeien in een wereld waarin bijna iedereen aan de verkeerde kant staat. De prijs voor een gevoel van uitverkorenheid. Is hij ooit nog teruggekomen of ben je echt reddeloos verloren? :p

 2. Paul says :

  Wat een wondelijke zoektocht van deze getormenteerde Karin. Om “via boeddhisme, reiki en hekserij uiteindelijk [uit te komen bij] het evangelisch christendom” moet haar geestelijke TomTom toch ergens kortsluiting gemaakt hebben. De door haar opgevoerde ‘bestemming’ zal waarschijnlijk zoiets geweest zijn als “weg uit deze enge eenzame omgeving waar ik voortdurend mijzelf tegenkom en zelf moet nadenken en beslissingen nemen bij iedere tweesprong die ik tegenkom”

 3. Renée Pronk says :

  hopelijk komt er met deze waarschuwing voor het kwaad (dit keer in de vorm van reiki) een discussie op gang, die laat zien dat ieder mens wat betreft het goed en kwaadgehalte, voor zover dat bestaat elkaar de hand kan geven.

  Angst is een slechte raadgever, bewust angst zaaien is duidelijk het tegenovergestelde van liefde.
  Bewustwording is groeien in onvoorwaardelijke liefde, want waar je wijst met één vinger naar de ander, wijzen er altijd drie naar jezelf.
  Het is aan de lezer en zijn eigen verantwoording,hoe hij/zij die deze woorden opvat, want de waarheid is geen vast gegeven, maar altijd vloeibaar.
  Veel liefde en wijsheid gewenst.
  Renée Pronk

  • marijeverkerk says :

   Bedankt voor je reactie.
   De lezer kan de woorden natuurlijk opvatten zoals hij/zij wil, maar de schrijver heeft misschien ook een bedoeling? Ik zag dat deze reactie bijna woord voor woord ook geplaatst is op de weblog van Arie van der Veer. Dat maakt mij wel nieuwsgierig naar wat je er precies mee bedoelt.

 4. Renée Pronk says :

  het lijkt er op dat Karin appels met peren heeft vergeleken en als ze daar achter komt dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat er weer een beeldenstorm op komst is.
  ik wens haar veel sterkte

 5. rob van hove says :

  Dag lieve Marije,

  Ik las je verhaal en was onder de indruk van je objectiviteit; maar dit is een eigenschap die je van jezelf uit bezit. Da’s een mooi. 🙂

  Ik heb een kleine aanvulling op het verhaal van Karin.

  Ze spreekt over of maakt melding van het zien van een aura en het weer kwijtraken ervan (bye, bye aura’s..). Ik vind dit een authentiek verhaal want ik heb dit zelf ook zo ervaren; dat je door een fase van licht en kleuren zien gaat, voordat je inderdaad bye, bye of zweef, zweef en landt op beide voeten. Het is een enorme belastende ervaring om aura’s te zien, zonder dat je snapt wat de chemie in je lichaam hier voor moet missen. De beide delen van de hersenen komen op die momenten in de gevarenzône d.w.z. de synapse of dendrieten draaien overuren en schieten lukraak in het rond. Mentaal raak je door de chemische schutterij volledig het spoor bijster m.a.w. je bent rijp voor de psychiater. Of je moet het geluk hebben om over een goed en inlevend sociaal vangnet te beschikken. Dan kan het met een sisser aflopen en spontaan weer verdwijnen. In mijn geval en die van haar is dit dus zo. Maar het blijft nog een hele tijd oppassen geblazen. Maar ik ben er bijna van overtuigd dat er redelijk veel mensen rondlopen, die ongeveer dezelfde ervaring delen als ik en Karin die hebben meegemaakt (qua vuurwerk in het brein). Maar door verkeerd medicijngebruik (anti depressiva) het wordt weggedrukt, maar ik heb gemerkt dat je het moet overwinnen. Het liefst met zo min mogelijk medicijnen.

  Dat Karin zich zo te weer stelt t.o.v. alles wat maar enigszins riekt naar het occulte… Is ook een fase die vanzelf weer voorbij zal gaan. Het is bijna overbodig om te schrijven, dat ik die inquisitie fase, zeg maar, ook heb doorgemaakt. Maar ik heb wederom het geluk mogen hebben, dat ik wel is naar Arie v.d. Veer heb gekeken, maar niet de intentie had mijn religieuze ommekeer aan zijn E.O. neus te hangen.

  Gr. Rob

Trackbacks / Pingbacks

 1. Boeddha: € 0.89 « marijeverkerk - 19 februari 2012

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: